.

 

Velkommen til

 

Taastrup Billard Klub

 

Klubben er en aktiv sportsklub under Den Danske Billard Union og Dansk Idrætsforbund.

Billard er jo en fantastisk sport uanset om man dyrker den på eliteplan eller på hobbyplan, og
klubben tilbyder mange muligheder for at dyrke den "ædle" sport i vore velindrettede lokaler i
Taastrup Kulturcenter.

Klubben har 6 kegleborde og 1 carambolebord. (Alle helmatch)

TAASTRUP BILLARD KLUB   Taastrup, den 06. marts 2019
             
  ORDINÆR GENERALFORSAMLING
             
Taastrup Billard Klub indkalder herved til ordinær generalforsamling
i klubbens lokaler          
             
  tirsdag d. 09. april 2019  kl. 17.30  
             
             
Dagsorden:          
1 Valg af dirigent        
2 Valg af stemmeudvalg        
3 Optælling af stemmeberettigede      
4 Formandsberetning        
5 Turneringslederberetning      
6 Regnskabsberetning        
7 Indkomne forslag        
8 Fastsættelse af ydelser      
9 Valg til bestyrelsen        
10 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant    
11 Eventuelt          
             
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal  
- i skriftlig form - være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før  
generalforsamlingens afholdelse.        
             
             
Med venlig hilsen          
Taastrup Billard Klub´s bestyrelse