Klubben er så heldig at have en stor velfungerende oldboys-afdeling.  Det er ikke kun oldboys, for der er også plads til oldgirls.

Det forudsættes ikke, at man har spillet billard før, for at være medlem af vores billardklub, Alle får instruktion i regler og spil, så man kan være med på ethvert plan.

Man spiller fra kl. 12.30 til 17.00 med kaffepause midtvejs..

Det er jo vigtigt at der også er tid til hyggeligt samvær.

I årets løb laves der hyggelige frokoster, hvor det sociale er i centrum.

Af praktiske hensyn er afdelingen delt i 3 underafdelinger, efter de dage man spiller.
Hver afdeling har ca. 25 medlemmer, og er selvstyrende enheder.

Er du interesseret, så kom forbi en eftermiddag efter kl. 12:30 , eller ret henvendelse til en af nedenstående.

Mandag og Fredag (Seniorafdelingen)

Afd.formand        Per Jacobsen            Tlf: 29 89 52 04      email:
Kasserer           Edmund Mulvad        Tlf: 22 72 14 41      email:
Tirsdag og Torsdag (Pensionistafdeligen)
Afd.formand         Bjarne B. Andersen     Tlf: 40 83 47 81    email:
Kasserer              Søren Beusen               Tlf: 29 84 25 00    email:
Onsdagsholdet:
Afd.formand         Theis Nielsen            Tlf: 50 57 63 74     email:
Kasserer               Frede Nilsson            Tlf: 20 80 99 20      email: