Kontingent

For alle spillere – i såvel Old Boys afdeling som Sportsafdeling – er kontingentet ens.

                                                                                                     Kontingentet til (hoved klubben) andrager kr. 300,00 halvårligt.


Terminer:
1. halvår
2. halvår
Betalingsfrist:
01. Februar
01. september
Undtagelser:For onsdagsholdet er kontingentet kr. 150,00 halvårligt
(spiller kun en gang om ugen).
For æresmedlemmer er kontingentet kr. 150,00 halvårligt
Bemærkninger.I tillæg til kontingentet til hovedklubben har de respektive daghold
mindre tillæg (til bidrag til holdets udgifter kaffe, præmier,
frokostarrangementer etc.)