For alle spillere – i såvel Old Boys afdeling som Sportsafdeling – er kontingentet ens.

                                                                                                   Kontingentet til (hoved klubben) andrager kr. 300,00 halvårligt.

Terminer:
1. halvår
2. halvår
Betalingsfrist:
01. Februar
01. september
Undtagelser:For onsdagsholdet er kontingentet kr. 300,00 årligt
(spiller kun en gang om ugen).
For æresmedlemmer er kontingentet kr. 150,00 halvårligt

Bemærkninger.
I tillæg til kontingentet til hovedklubben har de respektive daghold
mindre tillæg (til bidrag til holdets udgifter kaffe, præmier,
frokostarrangementer etc.)